Μικρογένεσις

Μικρογένεσις
Μικρογένεσις, ἡ (Α)
η μικρή Γένεσις, από τα απόκρυφα βιβλία.
[ΕΤΥΜΟΛ. < μικρ(ο)-* + γένεσις].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Юбилеев книга — или Малое Бытие апокрифическая книга. В полном виде сделалась известной западным ученым в сороковых годах XIX столетия. До этого времени ее знали только по тем коротким отрывкам, которые приведены из нее в сочинениях св. Епифания и блаженного… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Книга Юбилеев — В Викитеке есть тексты по теме Книга Юбилеев Книга Юбилеев  ветхоза …   Википедия

  • Книги Юбилеев — Юбилеев книга или Малое Бытие апокрифическая книга. В полном виде стала известной западным учёным в сороковых годах XIX столетия. До этого времени её знали только по тем коротким отрывкам, которые приведены из неё в сочинениях св. Епифания и… …   Википедия

  • Юбилеев книга — или Малое Бытие апокрифическая книга. В полном виде стала известной западным учёным в сороковых годах XIX столетия. До этого времени её знали только по тем коротким отрывкам, которые приведены из неё в сочинениях св. Епифания и блаженного… …   Википедия

  • μικρ(ο)- — (ΑΜ μικρ[ο]) τύπος «σύνθετου υποκοριστικού» (πρβλ. λιγο , χαμο , υπο κ.ά.) που ανάγεται στο επίθ. μικρός*. Δηλώνει σμίκρυνση ή υποκορισμό τής σημ. τού β συνθετικού, ενώ χρησιμοποιείται και για να προσδώσει μειωτική σημ. στο β συνθετικό (πρβλ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”